ς

 2ο Ε.Κ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας
Εργαστηριακό Κέντρο


 

  Τομείς & Εργαστήρια  |  Ειδικότητες  |  Δραστηριότητες  |  Σχολεία  |   | Αρχική  |

 


Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του 2ου Ε.Κ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας


Στα 32 εργαστήριά μας εκπαιδεύονται οι μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ., του 4ου Ε.Π.Α.Λ. και του Ι.Ε.Κ. Βόλου. Στόχος μας είναι οι μαθητές και μαθήτριές μας να πάρουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν την επιτυχία στην άσκηση ενός επαγγέλματος και την ικανότητα ταχείας προσαρμογής στις εξελίξεις που συμβαίνουν στην παραγωγική διαδικασία.


Ο Διευθυντής

Ιωάννης Μπερέτας


 

© 2015